• Công ty: Nghiem Nguyen
🖼️
  • N1 JLPT for iOS Phần mềm học tiếng Nhật
  • Ứng dụng Ngữ pháp N1 dành cho các bạn đang học trình độ tiếng Nhật N1, có thể tham khảo các mẫu ngữ pháp, ví dụ các mẫu trong ứng dụng một cách nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Các cặp câu song ngữ Việt - Nhật for iOS Từ điển Việt Nhật
  • Việc học tiếng nhật cần có thực hành và nắm vững mẫu câu, ứng dụng song ngữ Việt Nhật sẽ hỗ trợ bạn tốt hơn với tính năng như vậy. Với khoảng 4000 cặp câu ứng dụng sẽ là một sự lựa chọn cho người dùng muốn nâng cao trình độ tiếng Nhật. Ứng dụng phù hợp với các bạn đang có trình độ tiếng nhật N2.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu