• Công ty: Nghiem Nguyen

🖼️ N1 JLPT for iOS 1.0 Phần mềm học tiếng Nhật

🖼️
 • Phát hành: Nghiem Nguyen
 • Ứng dụng Ngữ pháp N1 dành cho các bạn đang học trình độ tiếng Nhật N1, có thể tham khảo các mẫu ngữ pháp, ví dụ các mẫu trong ứng dụng một cách nhanh chóng.
 • ios Version: 1.0
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 666

🖼️ Từ điển các cặp câu song ngữ Anh - Việt for iOS 1.0 Tổng hợp các cặp câu song ngữ Anh Việt

🖼️
 • Phát hành: Nghiem Nguyen
 • Từ điển các cặp câu song ngữ Anh - Việt là ứng dụng nhằm giúp cho người dùng có thể có cái nhìn tổng quát về các loại câu thường gặp trong tiếng Anh và tiếng Nhật.
 • ios Version: 1.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 716

🖼️ Các cặp câu song ngữ Việt - Nhật for iOS 1.0 Từ điển Việt Nhật

🖼️
 • Phát hành: Nghiem Nguyen
 • Việc học tiếng nhật cần có thực hành và nắm vững mẫu câu, ứng dụng song ngữ Việt Nhật sẽ hỗ trợ bạn tốt hơn với tính năng như vậy. Với khoảng 4000 cặp câu ứng dụng sẽ là một sự lựa chọn cho người dùng muốn nâng cao trình độ tiếng Nhật. Ứng dụng phù hợp với các bạn đang có trình độ tiếng nhật N2.
 • ios Version: 1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.599