• Công ty: Nguyễn Hồng Giang

🖼️ VshopPlus 2.1 Phần mềm quản lý bán hàng

🖼️
 • Phát hành: Nguyễn Hồng Giang
 • Vshop Plus là phần mềm quản lý bán hàng, đơn giản mà hiệu quả, áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, chuỗi siêu thị.
 • windows Version: 2.1.1.1209
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.105

🖼️ SaleManager 1.3 Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Nguyễn Hồng Giang
 • SaleManager là phần mềm quản lý bán hàng miễn phí cung cấp nhiều tính năng cơ bản nhất hỗ trợ cho việc quản lý bán hàng bao gồm: quản lý kho hàng, khách hàng, công nợ và cả quản lý nhân viên.
 • windows Version: 1.3
 • Đánh giá: 211
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71.306