• Công ty: Nguyễn Hồng Giang
🖼️
  • VshopPlus Phần mềm quản lý bán hàng
  • Vshop Plus là phần mềm quản lý bán hàng, đơn giản mà hiệu quả, áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, chuỗi siêu thị.
  • Xếp hạng: 5 34 Phiếu bầu
🖼️
  • SaleManager Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí
  • SaleManager là phần mềm quản lý bán hàng miễn phí cung cấp nhiều tính năng cơ bản nhất hỗ trợ cho việc quản lý bán hàng bao gồm: quản lý kho hàng, khách hàng, công nợ và cả quản lý nhân viên.
  • Xếp hạng: 4 213 Phiếu bầu