• Công ty:

  Nguyễn Hồng Giang

🖼️
 • VshopPlus

  Phần mềm quản lý bán hàng
 • Vshop Plus là phần mềm quản lý bán hàng, đơn giản mà hiệu quả, áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ, siêu thị, chuỗi siêu thị.
 • Xếp hạng: 5 34 Phiếu bầu
🖼️
 • SaleManager

  Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí
 • SaleManager là phần mềm quản lý bán hàng miễn phí cung cấp nhiều tính năng cơ bản nhất hỗ trợ cho việc quản lý bán hàng bao gồm: quản lý kho hàng, khách hàng, công nợ và cả quản lý nhân viên.
 • Xếp hạng: 4 214 Phiếu bầu