🖼️ Auto Control Power Ứng dụng hẹn giờ tắt máy cực nhẹ

🖼️
 • Phát hành: Nguyễn Văn Ngân
 • Với Auto Control Power bạn có cài đặt hẹn giờ tắt máy, reboot, logOff hay đặt hệ thống ở chế độ StandBy một cách tự động tùy theo thiết lập thời gian của bạn...
 • windows
 • Đánh giá: 84
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.744

🖼️ Counter-Timer 1.0 Phần mềm hẹn giờ tắt máy miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Nguyễn Văn Ngân
 • Counter-Timer là phần mềm hẹn giờ tắt máy tính tự động, gọn nhẹ, miễn phí với nhiều lựa chọn và tiện ích bổ sung.
 • windows Version: 1.0.3551
 • Đánh giá: 108
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 277.467