• Công ty: Nguyen NDT

🖼️ Sổ tay đàm thoại A-V for Windows Phone 1.0 Học tiếng anh giao tiếp thông dụng

🖼️
  • Phát hành: Nguyen NDT
  • Ứng dụng cung cấp cho bạn các câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất và cho phép người dùng nghe lại câu với giọng đọc chuẩn của người Mỹ. Ngoài ra ứng dụng còn cho phép bạn thêm hoặc chỉnh sửa nội dung.
  • Windows Phone Version: 1.0.0.0
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.013