• Công ty: Nguyen Viet Linh
🖼️
  • Kara5HD for iPad Ứng dụng tìm kiếm bài hát karaoke
  • Tra cứu danh sách các bài hát Karaoke trên đầu máy Ariang. Ứng dụng chạy trên iPad rất tiện cho các bạn, vì màn hình lớn, tra cứu nhanh, không phụ thuộc vào cuốn catalog tại quán Karaoke.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️