🖼️ Find My Phone cho Android Wear 1.5 Định vị điện thoại bằng đồng hồ thông minh

🖼️
  • Phát hành: NICK APPS
  • Find My Phone for Android Wear là ứng dụng hữu ích cho phép người dùng định vị điện thoại thông minh Android bằng cách sử dụng các thiết bị đeo tay chạy Android Wear, chẳng hạn như Smartwatch. Find My Phone chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 4.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • android Version: 1.5.7