🖼️ Photocopier 3.05 Biến scaner thành máy photocopy

🖼️
 • Phát hành: Nico Cuppen Software
 • Với tiện ích Photocopier của Nico Cuppen, bạn có thể sử dụng máy scanner như một máy photocopy.
 • windows Version: 3.05
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.845

🖼️ Scan2PDF Biến sách in thành sách điện tử

🖼️
 • Phát hành: Nico Cuppen Software
 • Bạn có một quyển sách hay và muốn chuyển thành sách điện tử để có thể đưa lên mạng chia sẻ với bạn bè. Nếu phải gõ lại nội dung quyển sách ấy thì thật mất thời gian...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.954

🖼️ Nico's Commander

🖼️
 • Phát hành: Nico Cuppen Software
 • Nico's Commander 5.63 là một phần mềm quản lý file kiểu như Norton Commander, một trình quản lý file Zip, một trình FTP mạnh mẽ đồng thời còn là một trình xem ảnh, tất cả có trong một gói sản phẩm, đó là Nico's Commander.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.006

🖼️ Fax Machine

🖼️
 • Phát hành: Nico Cuppen Software
 • Bạn có một máy quét và một modem? Tại sao bạn lại không nghĩ tới việc kết hợp 2 thiết bị này thành một máy fax?
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.722

🖼️ Photocopier Pro

🖼️
 • Phát hành: Nico Cuppen Software
 • Bạn đã có máy scan và máy in? Tại sao bạn lại không kết hợp chúng thành một chiếc máy photocopy? Bạn sẽ không còn cần tới Xerox một khi bạn đã có Photocopier Pro 4.01.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 698