🖼️ Advanced WiFi-Manager 5.5 Ứng dụng quản lý hệ thống mạng wifi

🖼️
  • Phát hành: Nicomsoft
  • Advanced WiFi-Manager hỗ trợ tất cả tính năng WiFi-Manager có. Chương trình này còn có thể sử dụng NDIS để quản lý WiFi adapter và hoạt động trên các hệ điều hành Windows 2000/2003/XP/Vista/Windows7.
  • windows Version: 5.5
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.674