🖼️ A Process Killer For Android Tắt tiến trình không cần thiết

🖼️
 • Phát hành: NightGospel
 • Sử dụng ứng dụng này để tắt các tiến trình đang chạy dưới background trong thiết bị của bạn giúp tiết kiệm pin và nâng cao hiệu suất hoạt động.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 536

🖼️ System Widget For Android Widget hệ thống

🖼️
 • Phát hành: NightGospel
 • Một Widget để hiển thị các thông tin sau đây: sử dụng CPU, bộ nhớ, tuổi thọ pin, sử dụng thẻ SD.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 594