🖼️
  • MORTEM Game kinh dị mới cho máy tính và Linux
  • Trong game kinh dị mới cho máy tính và Linux MORTEM, người chơi sẽ bước vào một căn nhà đáng sợ và cố gắng né tránh ma quỷ gớm ghiếc. Đây là game có góc nhìn thứ nhất được phát triển bằng Unreal Engine 4.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu