🖼️ Bezier Game bắn súng không gian mới cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Niine Games
  • Bezier là game bắn súng không gian mới cho máy tính bao gồm nhiều đặc điểm đơn giản. Người chơi sẽ dần dần khám phá câu chuyện có liên quan đến sự tiến hóa, thánh thần, gia đình và tình thương yêu.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 77