🖼️ Geneshift Early Access Game hành động nhập vai cho Windows & Linux

🖼️
  • Phát hành: Nik Nak Studios
  • Trong game Geneshift, người chơi sẽ sử dụng các kỹ năng mạnh mẽ và lái những phương tiện độc đáo để hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau. Geneshift là game hành động nhập vai có góc nhìn từ trên xuống.
  • windows Version: Early Access
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 90