🖼️ Just Manager 0.1 Alpha 52 Công cụ quản lý tệp tin đa chức năng

🖼️
  • Phát hành: Nikita Leontiev
  • Just Manager là một tiện ích cho phép người dùng quản lý tệp tin theo một cách chuyên nghiệp. Công cụ này là một trình quản lý tệp tin đầy đủ tính năng, ví dụ như sắp xếp, đặt lại tên và xóa tài liệu ngay lập tức.
  • windows Version: 0.1 Alpha 52