🖼️ ClearScanner cho iOS 2.0 Biến iPhone/iPad thành máy scan di động

🖼️
  • Phát hành: Nikorn Lansa
  • ClearScanner for iOS là ứng dụng scan tài liệu miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch dựa trên công nghệ nhận diện ký tự quang học OCR cải tiến.
  • ios Version: 2.0.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 51