🖼️
  • Nimi Places Sắp xếp màn hình máy tính
  • Nimi Places là ứng dụng nhỏ gọn giúp bạn sắp xếp màn hình máy vào những mục gọn gàng giống iPhone, hiển thị các tập tin và thư mục từ vùng được chọn như biểu tượng hoặc hình thu nhỏ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu