🖼️ Nimi Places 20150709 Sắp xếp màn hình máy tính

🖼️
  • Phát hành: Nimi Places
  • Nimi Places là ứng dụng nhỏ gọn giúp bạn sắp xếp màn hình máy vào những mục gọn gàng giống iPhone, hiển thị các tập tin và thư mục từ vùng được chọn như biểu tượng hoặc hình thu nhỏ.
  • windows Version: 20150709
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.297