🖼️ Red Planet Farming Game nông trại độc đáo trên... sao Hỏa

🖼️
  • Phát hành: Nina Demirjian
  • Trở thành Giám đốc nông nghiệp đầu tiên trên… sao Hỏa trong game nông trại Red Planet Farming, người chơi có nhiệm vụ sản xuất đủ thực phẩm cho lượng dân số ngày càng tăng trên sao Hỏa.
  • windows