🖼️ Seven Remix XP 4.0 Đổi giao diện Win XP thành Win 7

🖼️
  • Phát hành: NiwradSoft
  • Có nhiều lý do có thể khiến bạn chưa cài Windows 7 như do cấu hình máy không đáp ứng... Tuy nhiên, dù sao bạn vẫn muốn biết Windows 7 thế nào khi mà các diễn đàn công nghệ luôn đánh bóng, tô hồng...
  • windows Version: 4.0.0.4910
  • Đánh giá: 127
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 128.876