🖼️ Njstar Communicator 3.50 Phần mềm hỗ trợ đọc chữ Hoa, Hàn và Nhật

🖼️
 • Phát hành: NJStar Software
 • Njstar Communicator là phần mềm hỗ trợ việc đọc chữ Hoa, Hàn và Nhật (CJK) trên trang Web và các ứng dụng Windows. Nó cũng cho phép bạn dễ dàng input các ký tự CJK vào các ứng dụng.
 • windows Version: 3.50.20618
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.782

🖼️ NJStar Chinese Calendar

🖼️
 • Phát hành: NJStar Software
 • Bạn muốn xem lịch theo ngày dương hay âm? Njstar Calendar sẽ hiển thị những ngày lễ của Trung Quốc, và ngày âm được viết bằng tiếng Trung.
 • windows
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.946