🖼️ Shady File Manager for Android 7.4 Công cụ quản lý tập tin

🖼️
  • Phát hành: Noah Seidman
  • Shady File Manager for Android là công cụ quản lý tập tin cho người dùng root. Shady File Manager khác hơn so với Root Explorer (File Manager), hỗ trợ đầy đủ cho các thư mục và dữ liệu.
  • android Version: 7.4
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 152