🖼️
  • Flexcrypt Free 2008
  • Flexcrypt Free là một phần mềm nhỏ cho phép bạn mã hoá và giải mã email của mình. Việc mã hoá này để đảm bảo tính riêng tư.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Flexcrypt Folder
  • Bảo mật các thư mục, tập tin chứa những thông tin quan trọng luôn được người sử dụng PC đặc biệt quan tâm.Flexcrypt Folder (FF) là một sản phẩm phải kể đến bởi tính dễ sử dụng và hiệu quả nó mang lại.
  • Xếp hạng: 4 27 Phiếu bầu