🖼️
  • File Monster 2.9.8
  • File Monster của NorthStar là chương trình quản lý cookie "siêu việt". Phần mềm này không phải chỉ đơn giản là xoá các tập tin này mà còn xoá vĩnh viễn chúng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • File Monster
  • File Monster - Khi bạn xóa file sử dụng các phương pháp thông thường, bạn đã để lại mọi thông tin liên quan đến file đó mà người khác có thể truy cập được!
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu