🖼️ NT Drive Recovery 2.0 Khôi phục phân vùng ổ đĩa

🖼️
 • Phát hành: NTechnologies
 • NT Drive Recovery là tiện ích giúp cho người sử dụng khôi phục các file đã bị xóa mất do vô ý, do lỗi đĩa hoặc bị virus tấn công.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.198

🖼️ My Flash Recovery 2.1

🖼️
 • Phát hành: NTechnologies
 • My Flash Recovery 2.1 là phần mềm giúp bạn tìm kiếm, xem trước và phục hồi dữ liệu trên những ổ cứng flash và những thiết bị USB khác mà bạn đã vô tình xóa hay định dạng rồi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.372

🖼️ NT Data Wiper 2.2

🖼️
 • Phát hành: NTechnologies
 • NT Data Wiper là công cụ dùng để phục hồi hay xóa sạch các file đã bị xóa. Nếu bạn dọn sạch các file đã xóa với NT Data Wiper, chúng không thể được phục hồi bằng bất kỳ công cụ phục hồi nào.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 921

🖼️ NT Registry Analyzer 1.0

🖼️
 • Phát hành: NTechnologies
 • Windows Registry là một thư mục nhằm lưu trữ các thiết lập và cấu hình cho hệ thống. Nó chứa đựng các thông tin và cấu hình cho tất cả các thiết bị phần cứng, hệ điều hành, phần mềm cài đặt vào máy, tài khoản người dùng,…
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 547

🖼️ NT Registry Tweaker 1.0

🖼️
 • Phát hành: NTechnologies
 • NT Registry Tweaker là một công cụ biên tập registry miễn phí dùng trong môi trường Windows. Chương trình giúp tăng tốc hệ thống, trình duyệt Internet, ngoài ra chương trình cũng giúp hiệu chỉnh nhằm tăng mức độ bảo mật của máy, và nhiều tính năng khác nữ
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.032

🖼️ New Utilities 2.5

🖼️
 • Phát hành: NTechnologies
 • New Utilities là chương trình tập hợp tất cả các công cụ giúp bạn tối ưu hóa hệ thống một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.147