🖼️
 • My Flash Recovery 2.1
 • My Flash Recovery 2.1 là phần mềm giúp bạn tìm kiếm, xem trước và phục hồi dữ liệu trên những ổ cứng flash và những thiết bị USB khác mà bạn đã vô tình xóa hay định dạng rồi.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • NT Data Wiper 2.2
 • NT Data Wiper là công cụ dùng để phục hồi hay xóa sạch các file đã bị xóa. Nếu bạn dọn sạch các file đã xóa với NT Data Wiper, chúng không thể được phục hồi bằng bất kỳ công cụ phục hồi nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • NT Registry Analyzer 1.0
 • Windows Registry là một thư mục nhằm lưu trữ các thiết lập và cấu hình cho hệ thống. Nó chứa đựng các thông tin và cấu hình cho tất cả các thiết bị phần cứng, hệ điều hành, phần mềm cài đặt vào máy, tài khoản người dùng,…
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • NT Registry Tweaker 1.0
 • NT Registry Tweaker là một công cụ biên tập registry miễn phí dùng trong môi trường Windows. Chương trình giúp tăng tốc hệ thống, trình duyệt Internet, ngoài ra chương trình cũng giúp hiệu chỉnh nhằm tăng mức độ bảo mật của máy, và nhiều tính năng khác nữ
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • New Utilities 2.5
 • New Utilities là chương trình tập hợp tất cả các công cụ giúp bạn tối ưu hóa hệ thống một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu