🖼️ NTI Ninja Bảo vệ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: NTI Corporation
 • NTI Ninja là phần mềm hữu hiệu để nâng cao quá trình bảo vệ dữ liệu bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa AES 256 bit, nhằm tạo ra các phân vùng công cộng và cá nhân trên thiết bị lưu trữ USB.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.419

🖼️ NTI Shadow Sao lưu dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: NTI Corporation
 • NTI Shadow là công cụ hỗ trợ sao lưu các file đa phương tiện, tài liệu văn phòng, file Internet, email,…sang các thiết bị lưu trữ trong, ngoài hoặc trên hệ thống mạng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 499

🖼️ NTI Backup Now EZ Sao lưu và khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: NTI Corporation
 • Backup Now EZ là công cụ được thiết kế riêng cho máy tính cá nhân để thực hiện quá trình bảo vệ hệ thống một cách kịp thời, hiệu quả.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 799

🖼️ NTI Shadow 5 for Mac Phần mềm sao lưu

🖼️
 • Phát hành: NTI Corporation
 • NTI Shadow 5 là giải pháp sao lưu hoàn hảo cho hệ điều hành Mac OS X khi bạn muốn sao lưu toàn bộ hệ thống hoặc chỉ một số file quan trọng.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 522