🖼️ Employee Desktop Live Viewer 12.01 Phần mềm giám sát nhân viên

🖼️
 • Phát hành: Nucleus Data Recovery
 • Employee Desktop Live Viewer là công cụ hữu hiệu giúp bạn giám sát và theo dõi mọi hoạt động của nhân viên trên máy tính.
 • windows Version: 12.01
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 136

🖼️ Kernel File Shredder Xóa vĩnh viễn các tập tin

🖼️
 • Phát hành: Nucleus Data Recovery
 • Rất nhiều lần, bạn xóa vĩnh viễn các tập tin có thông tin nhạy cảm để không ai có thể truy cập thông tin. Bạn nghĩ rằng một khi tập tin được xóa, không ai sẽ có thể xem được nó, nhưng bạn đã lầm.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.317

🖼️ Kernel for PDF Restriction Removal 10.04.01 Gỡ bỏ bảo vệ các tập tin PDF

🖼️
 • Phát hành: Nucleus Data Recovery
 • Công cụ hiệu quả này là đủ để loại bỏ các hạn chế từ các tập tin PDF được bảo vệ, để cho phép người dùng thực hiện các hành động toàn diện bao gồm chỉnh sửa, sao chép, in, trích xuất dữ liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.352