🖼️ MediaLink for Mac

🖼️
 • Phát hành: Nullriver Software
 • Với sự hoàn mỹ trong tiếp hợp MediaLink với iTunes, việc nhận các bài hát trong PlayStation 3 trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 461

🖼️ Connect360 for Mac

🖼️
 • Phát hành: Nullriver Software
 • Connect360 tự động gắn chỉ số thư viện iTunes và iPhoto và chia sẻ chúng với tài khoản Xbox 360 của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng Dashboard của Xbox 360 để tìm duyệt và chơi nhạc, sắp xếp lại chúng trên máy tính của bạn.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 463