🖼️ That Dragon, Cancer Game mô phỏng chống ung thư cho PC, Mac & Linux

🖼️
  • Phát hành: Numinous Games
  • That Dragon, Cancer là game mô phỏng kể lại chi tiết câu chuyện của Joel Green 4 tuổi đã chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư ra sao. Game này rất cảm động, được thiết kế dựa trên sự tin tưởng, hy vọng và tình yêu.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 62