🖼️ Detective Di: The Silk Rose Murders Game phá án cùng Địch Nhân Kiệt

🖼️
  • Phát hành: Nupixo Games
  • Trong game Detective Di: The Silk Rose Murders, bạn sẽ vào vai thần thám Địch Nhân Kiệt, có nhiệm vụ lần theo dấu vết của một kẻ giết người hàng loạt ở kinh thành triều đại nhà Đường.
  • windows