🖼️ ASmart Remote IR cho Android 1.4 Điều khiển điều hòa bằng điện thoại Android

🖼️
  • Phát hành: NXRsoft
  • ASmart Remote IR for Android là ứng dụng giúp biến điện thoại thông minh và máy tính bảng trở thành một chiếc điều khiển từ xa các thiết bị điện tử, bao gồm TV, điều hòa nhiệt độ, DSLR Camera... hoạt động tương tự IR Universal Remote.
  • android Version: 1.4.9
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 15.765