🖼️
  • Greenify cho Android Đóng băng ứng dụng chạy ngầm trên Android
  • Greenify cho Android vừa cập nhật phiên bản mới với khá nhiều tính năng thú vị, trong đó, nổi bật với một số tùy chọn được sửa đổi để có thể chạy mà không cần root. Đây là ứng dụng hữu ích giúp bạn đóng băng các ứng dụng không cần thiết để tránh tình trạng ngốn RAM cũng như giảm nhiệt cho máy.
  • Xếp hạng: 4 · 8 Phiếu bầu