🖼️
  • Little Snitch cho Mac Tường lửa cho Mac
  • Little Snitch là một tường lửa thông minh được thiết kế dành riêng cho người dùng Mac. Nó sẽ giúp bảo vệ máy tính của họ chống lại các vị khách không mong muốn từ trên Internet, đồng thời đảm bảo dữ liệu cá nhân không bị gửi ra ngoài.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • LaunchBar for Mac Chương trình tìm kiếm và truy cập thông tin
  • LaunchBar là một chương trình hiệu quả đã được trao giải thưởng giúp mang lại cho bạn một phương thức hiệu quả đang ngạc nhiên trong việc tìm kiếm và truy cập bất kỳ thông tin nào lưu trữ trong máy bạn hoặc trên trang web...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu