🖼️
  • Observium For Linux Công cụ giám sát mạng
  • Observium là công cụ giám sát mạng dựa trên khả năng tự động dò tìm PHP/MySQL/SNMP, bao gồm hỗ trợ cho rất nhiều phần cứng mạng và hệ điều hành, bao gồm Cisco, Linux, FreeBSD, Juniper, Brocade, Foundry, HP,....
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu