🖼️ Buildanauts Early Access Game xây thành phố phong cách Minecraft

🖼️
  • Phát hành: Octopus Tree
  • Buildanauts là tựa game sinh tồn theo phong cách Minecraft. Trong game Buildanauts, bạn vừa là quản đốc, lên kế hoạch phát triển thành phố đồng thời là thị trưởng quản lý thị trấn trong mơ của mình.
  • windows Version: Early Access