🖼️ Oculus Remote Monitor 1.0 Ứng dụng hỗ trợ thực tế ảo, đánh giá & thử nghiệm

🖼️
 • Phát hành: Oculus VR
 • Oculus Remote Monitor là phần mềm kết nối với các ứng dụng thực tế ảo (VR) di động đang chạy trên các thiết bị ở xa để chụp, lưu trữ và hiển thị dữ liệu nhằm phục vụ cho mục đích đánh giá hiệu suất và thử nghiệm.
 • windows Version: 1.0.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73

🖼️ Rift Compatibility Check 1.0 Kiểm tra cấu hình máy để chạy Oculus Rift VR

🖼️
 • Phát hành: Oculus VR
 • Rift Compatibility Check là phần mềm giúp kiểm tra cấu hình máy tính xem có tương thích với thiết bị Oculus Rift VR hay không.
 • windows Version: 1.0.0.150206
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 182