🖼️ Early Worm cho iOS 1.0 Game đi cảnh Sâu ăn táo đáng yêu

🖼️
  • Phát hành: Oddrok Oy
  • Early Worm là game đi cảnh mới dựa trên cơ chế vật lý vui nhộn, kể về một con sâu luôn muốn thu thập tất cả các quả táo.
  • ios Version: 1.0.3