🖼️ Office Timeline 3.20 Tạo timeline cho bài thuyết trình miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Office Timeline
  • Office Timeline là một add-on cho Microsoft PowerPoint giúp bạn dễ dàng thêm các timeline tùy chỉnh, bắt mắt vào bài thuyết trình của mình.
  • windows Version: 3.20
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.611