🖼️ HVOR Early Access Game bắn zombie góc nhìn từ trên xuống

🖼️
  • Phát hành: OFFMONREAL GAMES
  • HVOR là game bắn súng góc nhìn từ trên xuống lấy bối cảnh thế giới bị nhiễm một căn bệnh không xác định. Trong game, bạn có nhiệm vụ tiêu diệt đám đông ngạ quỷ trong khi hợp tác với một nhóm 4 người.
  • windows Version: Early Access