🖼️ Translate Tab cho Mac 2.0 Tab biên dịch song ngữ tiện lợi trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Oleksandr Izvekov
  • Translate Tab cho Mac là công cụ biên dịch dễ sử dụng, cực hữu ích với dân ngoại ngữ. Translate Tab cho Mac hỗ trợ dịch lên tới 103 ngôn ngữ khác nhau.
  • mac Version: 2.0.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 57