🖼️ Red Dot: Front Line cho Android 1.0 Siêu phẩm FPS Red Dot bản quốc tế

🖼️
  • Phát hành: ONFACE
  • Sau khi phát hành ở xứ kim chi và có được thành công đáng kể, siêu phẩm FPS Red Dot chính thức được ra mắt toàn cầu với tên Red Dot: Front Line.
  • android Version: 1.0.5