🖼️
  • 1-ACT Antiphishing 2006
  • 1-ACT AntiPhishing 2006 là chương trình chống mọi loại e-mail chuyên lừa gạt để chiếm đoạt thông tin tài chính. Chương trình này có khả năng ngăn cấm người dùng truy cập vào các thư rác mà nó nghi ngờ là e-mail lừa đảo.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • 1-ACT AntiKeylogger 2006
  • 1-ACT Anti Keylogger 2006 là công cụ chuyên săn tìm các chương trình Keylogger chuyên âm thầm thu thập dữ liệu hoạt động của bàn phím.
  • Xếp hạng: 4 · 20 Phiếu bầu
🖼️
  • 1-ACT Evidence Remover 2006
  • Vì nhiều lý do khác nhau, mọi thao tác làm việc cùng máy tính của bạn đều được Windows theo dõi và ghi lại một cách cẩn thận; từ những tập tin, chương trình mà bạn đã kích hoạt cho đến những trang Web bạn đã ghé thăm.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu