🖼️ Sparse Checker

🖼️
  • Phát hành: Opalapps
  • "Sparse Checker": công cụ dùng để quản lý và bỏ bớt file. Ứng dụng nhỏ gọn này có thể giải phóng phần ổ cứng bị chiếm giữ bởi các file trống có chứa một dãy zero-bytes trong file đó.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 363