🖼️ Lief cho Android 1.0 Mạng xã hội riêng tư trên Android

🖼️
  • Phát hành: OPARQ
  • Lief là mạng xã hội riêng tư do người Việt phát triển nhằm cung cấp cho người dùng một nơi bảo mật để thoải mái trò chuyện với những người mình muốn. "Ít mà chất" là điều mà Team phát triển sẽ mang đến cho bạn.
  • android Version: 1.0.48