🖼️ OpenEmu cho Mac 2.0 Giả lập hệ máy chơi game trên Mac

🖼️
  • Phát hành: OpenEmu
  • OpenEmu for Mac là phần mềm giả lập các trò chơi video game trên Mac. Với chương trình này, bạn có thể chơi các trò chơi vốn được thiết kế dành riêng cho Xbox, Nintendo, PlayStation...
  • mac Version: 2.0.4
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 763