🖼️ OpenTTD cho Mac 1.6 Game mô phỏng kinh doanh độc đáo

🖼️
  • Phát hành: OpenTTD Team
  • OpenTTD cho Mac là game xây dựng "đế chế" vận tải" độc đáo, lấy cảm hứng từ tựa game mô phỏng đình đám Transport Tycoon Deluxe. OpenTTD cho Mac để người chơi tự sáng tạo, kinh doanh và phát triển hệ thống giao thông trong thành phố theo ý mình.
  • mac Version: 1.6.1

🖼️ OpenTTD 1.6 Game mô phỏng kinh doanh miễn phí cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: OpenTTD Team
  • OpenTTD là game mô phỏng kinh doanh có mã nguồn mở, được làm lại từ game cổ điển Transport Tycoon Deluxe. Game này đã cải thiện và mở rộng nhiều thứ.
  • windows Version: 1.6.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 155