🖼️ Run Royale 3D cho iOS 1.4 Game chạy đua loại trực tiếp giống Fall Guys

🖼️
  • Phát hành: ORIGINS DEVELOPMENT
  • Run Royale 3D là một game casual chạy vượt vướng chướng ngại vật có kết hợp với yếu tố Battle Royale, khá giống với trò chơi Fall Guys trên PC.
  • ios Version: 1.4.01