🖼️ Dungeon Break cho iOS 1.0 Game hành động tay sai nổi loạn cực nhộn

🖼️
  • Phát hành: Our Game Entertainment
  • Dungeon Break là hậu bản của game chiến thuật Billion Lords, nhưng lần này bạn sẽ chơi trong vai một minion (tay sai) nổi loạn.
  • ios Version: 1.0.6