🖼️
 • Cacheman Phần mềm giúp tối ưu hóa bộ nhớ
 • Cacheman là một giải pháp thay thế cho việc mua thêm RAM. Nếu bạn không có đủ chỗ trong bản mạch chủ để cắm thêm RAM, thì có lẽ chương trình này sẽ hữu ích.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • StartEd Lite
 • StartEd Lite 5.50 là công cụ giúp bạn quản lý những chương trình phiền phức đang chuyển lệnh lên từ registry, startup folders và cũng như những dịch vụ hệ thống khi khởi động Windows.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • StartEd Pro
 • StartEd Pro 5.50 là công cụ giúp bạn quản lý những chương trình phiền phức đang chuyển lệnh lên từ registry, startup folders và cũng như những dịch vụ hệ thống khi khởi động Windows.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Linkman Pro Giải pháp quản lý bookmark
 • Linkman Pro là một giải pháp quản lý các bookmark (danh sách liên kết web) hoàn thiện giúp lưu giữ, tổ chức, ghi chú và kiểm tra các trang web Internet ưa thích của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CacheMan XP
 • Với CacheMan XP, tài nguyên CPU và RAM của máy tính sẽ được kiểm soát và sử dụng hợp lí. CacheMan XP sẽ dùng quản lí dung lượng cache và tự động recover lượng RAM bị chiếm dụng hao phí bởi các tập tin .dll,…
 • Xếp hạng: 3 9 Phiếu bầu