🖼️ Project Hospital 1.2 Game quản lý bệnh viện từ A-Z

🖼️
  • Phát hành: Oxymoron Games
  • Game Project Hospital cho phép bạn xây dựng và quản lý mọi khía cạnh của bệnh viện mà bạn làm chủ, chẩn đoán và chữa trị cho từng bệnh nhân.
  • windows Version: 1.2.22340
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 536