🖼️ Oxynger KeyShield 1.0 Tiện ích ngăn chặn phần mềm keylogger

🖼️
  • Phát hành: Oxynger Technologies
  • Oxynger KeyShield là một bàn phím ảo được thiết kế đặc biệt để bảo vệ mật khẩu, số thẻ tín dụng và các thông tin bí mật khác của bạn khỏi các công cụ ghi tổ hợp phím từ các phần mềm keylogger.
  • windows Version: 1.0.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 491