🖼️ Floatoo cho Android 0.2 Trình khởi chạy mượt mà trên Android

🖼️
  • Phát hành: Paavu Technologies
  • Floatoo for Android là trình khởi chạy rất độc đáo khi cho phép người dùng truy cập nhiều ứng dụng mà không cần thoát chương trình hiện tại thông qua một hộp thoại nổi trên màn hình chính. Floatoo chạy được trên Android 4.1 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • android Version: 0.2.35