🖼️ Tower Defense Vikings vs Plants cho Windows Phone 1.0 Game bảo vệ chiến thành trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: Paclabs Inovação Tecnologica
  • Trong trò chơi chiến thuật này, nhiệm vụ đang chờ đợi bạn, các loại cây cối đang tấn công quân đội và bạn lại là tướng lĩnh. Là một người đứng đầu, nhiệm vụ của bạn là kêu gọi binh lính bảo vệ đế chế.
  • Windows Phone Version: 1.0.0.0